Dette er vps4.Guldvog.com.ph

IT-bedrift.no

Teledir.no

Telemax.no

Teledirektoratet.no

Page Counter: counter for website

Teledirektoratet, Universitetsgata 2, OSLO.
Fotograf: Leif Ørnelund.
Dato: 23. februar 1962.
Bildenummer: OB.Ø62/0825
Permalenke: http://www.oslobilder.no/OMU/OB.%C3%9862/0825
Eierinstitusjon: Oslo Museum
Arkiv/Samling: Byhistorisk samling
This picture is licensed under a Creative Commons 3.0 licence
Vi arbeider kontinuerlig med digitalisering og katalogisering av samlingene.
Vi tar forbehold om feil og mangler, og vi setter pris på tilbakemeldinger og utfyllende opplysninger.

Har du båt, som du har solgt, og har båtradio-lisens?
Se her: https://www.kystradio.no/privat/kundeservice/

WWW.GULDVOG.COM.PH Jan Guldvog

Mr. Jan Gerhardsen Guldvog:


Contact Information:
Email: firmapost@teledirektoratet.no
Phone: +47.800 17 000
Mobile: +47.480 60 448
Fax: +47.800 17 000

Additional Email Contacts:
Name: Email Address: Phone Number(s):
Mr. Jan Gerhardsen Guldvog jan.gerhardsen.guldvog@teledirektoratet.no +47.800 17 000 ext. 401/
+47.800 24 630
Ma'am Rhea Kristine G. rhea.kristine.g@teledirektoratet.no +47.800 17 000 ext. 402/
+47.800 24 640
Ma'am Joy joy@teledirektoratet.no +47.800 17 000 ext. 403/
+47.800 24 650

WWW.GULDVOG.COM.PH Jan Guldvog | Org.nr. NO 911 858 185 | Telefon: GRATIS GRØNT NUMMER: +47.800 17 000 | KONTO: DNB BEDRIFT 1506.38.84046